Enspecta

Privat

BRF & Företag

MENY

PRIVAT - MÄTNING & KONTROLL

Mätning för faktabaserade beslut om din bostad.
AREAMÄTNING
Många väljer att mäta sin bostad innan försäljning, eftersom reglerna för hur bostadsyta beräknas har förändrats. Många äldre byggnader uppges vara mindre än de är och med hjälp av en areamätning får du veta precis hur stor din bostad är. Det kan öka intresset vid försäljning.beställ
RADONMÄTNING
En radonmätning mäter hur höga halter av radon som finns i byggnaden. Radon är en giftig gas som endast går att upptäcka via mätning.beställ
RADONINDIKERING
En radonindikering mäter halten av radon i en byggnad. Det ger en indikation på var radonhalten ligger och om vidare mätning krävs.beställ
FUKTUTREDNING
En fuktutredning undersöker om det finns fukt i en byggnad. Med hjälp av en detaljerad undersökning får du veta vilken orsaken till fukten är.beställ
SKADEUTREDNING
En skadeutredning identifierar skador i en byggnad. I utredningen undersöks vilka skador som finns och hur de relaterar till varandra.beställ
VARFÖR BEHÖVER JAG MÄTNING?
Med hjälp av rätt mätverktyg ger vi dig faktabaserade svar om var det finns eventuella brister i byggnaden. Vi hjälper dig med åtgärdsförslag och förklarar hur de olika bristerna kan relatera till varandra.
OM ENSPECTA
Vi är ett besiktningsföretag som jobbar med energi, fukt och byggnadstekniska frågor. Hos oss möts du av professionella besiktningstekniker med ett stort fokus på kommunikation och pedagogik. Vårt mål är att du ska känna dig involverad och engagerad – hela vägen.läs mer