Besiktning av El,Va,Brand,Vent och Inbrott

Att besiktiga el, vatten och avlopp ingår inte i en normal besiktning men våra besiktningsmän är utbildade av EIO och säkervatten och kan därför utföra okulära kontroller av dessa system.

Besiktningsmannen har i allmänhet större erfarenhet av installationer för  el vatten- och avlopp, än en normalt bevandrad husköpare/ägare. I dessa besiktningar  redovisas därför bedömningar och eventuella rekommendationer avseende dessa installationer.

Några undersökningar i form av isolationsmätningar, asbestinventering eller filmningar av vatten och avloppssystem mm utförs inte av besiktningsförrättaren. Dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet fackmän med särskild behörighet för respektive installation.

Vi hjälper dig

Vår kunskap är din trygghet vare sig du ska köpa eller sälja en bostad.

Köpa hus

Köpklar

Köpklar

Sälja hus

Säljklar

Säljklar

Stadiongatan 65, 217 62 Malmö
Tel: 040 685 85 10
Copyright © Enspecta AB