Fukt

Fukt och mögelskador är tyvärr vanliga och upptäcks ofta när det är för sent. När vatten kommer i kontakt med organiskt (t.ex.träkonstruktioner) kan mögel och röt skador uppstå. Detta orsakar i sin tur ett dåligt inomhusklimat för oss människor att vistas i, dålig lukt och slutligen försvagas även byggnadens konstruktion. Oavsett om du äger en villa eller en kommersiell fastighet hjälper vi dig att mäta, utreda, konsultera och förbättra byggnadens fukt-relaterade problem.

Fuktmätning i riskkonstruktioner »
Med denna tjänst utför vi fuktmätningar och bedömningar på byggnadens samtliga riskkonstruktioner.

Syllkontroll »
Vi kontrollerar fuktkvoten i syllen och hur uppbyggnaden kring denna ser ut.

Skadeutredning »
Har din byggnad en skada du vill utreda?

Våtrumskontroll »
Vid en Våtrumskontroll kontrollerar vi om badrummet är korrekt utfört och mäter fukthalten. Om ett nytt badrum ska byggas kan vi även kontrollera så att detta blir korrekt utfört.

Vi hjälper dig

Vår kunskap är din trygghet vare sig du ska köpa eller sälja en bostad.

Köpa hus

Köpklar

Köpklar

Sälja hus

Säljklar

Säljklar

Stadiongatan 65, 217 62 Malmö
Tel: 040 685 85 10
Copyright © Enspecta AB