Försäkring mot dolda fel

När ni säljer er bostad vill ni inte tänka på eventuella kostnader som kan uppstå efter det att försäljningen blivit klar. Ert lagstadgade ansvar upphör inte automatiskt när försäljningen är genomförd och köparen tillträtt. Om köparen upptäcker så kallade dolda fel kan denne rikta ersättningskrav mot er så länge som i hela 10 år från tillträdesdagen.

Ni kan med andra ord, under mycket lång tid, hållas ansvarig för dolda fel som ni varken visste fanns eller inte själv orsakat. För att teckna en dolda fel försäkring måste en förbesiktning göras på huset, denna får inte vara äldre än 6 månader. Priser och försäkringsbelopp framgår i beställningsformuläret.

Försäkringen förmedlas genom Nordic Försäkring & Riskhantering AB.

För att försäkringen ska gälla måste en förbesiktning utföras.

Ladda ner fullständiga villkor

Beställ förbesiktning med försäkring mot dolda fel

Vi hjälper dig

Vår kunskap är din trygghet vare sig du ska köpa eller sälja en bostad.

Köpa hus

Köpklar

Köpklar

Sälja hus

Säljklar

Säljklar

Stadiongatan 65, 217 62 Malmö
Tel: 040 685 85 10
Copyright © Enspecta AB