Energieffektivisering

Vi hjälper idag flera ekonomiska och miljömedvetna fastighetsägare. Vi anpassar effektiviseringen efter byggnadens potential men också efter fastighetsägarens mål och investeringsmöjligheter.

Enspecta har stor kunskap om byggnadsfysik ventilation drift och värme. Du kan du vara säker på att våra energikonsulter gör allt för att just din byggnad ska förbruka så lite energi som möjligt utan att försämra inomhusklimatet, vi hjälper dig även att ta fram ekonomiska planer, investeringskalkyler åtgärds och produktalternativ . Vi vet idag med erfarenhet att de flesta byggnader har en stor effektiviseringspotential med ofta väldigt små medel. Ditt sparande börjar med att kontakta oss.

För att kunna hjälpa sig ber att fylla i så mycket som möjligt i formuläret nedan. När vi mottagit din förfrågan kontaktar vi dig inom 48 timmar då vi tillsammans går igenom formuläret och analyserar byggnadens energibesparingspotential. Vi kan även hjälpa dig att samla in uppgifterna nedan. Har ni frågor eller behöver hjälp med att fylla i formuläret kontaktar ni oss på Tel: 040 – 685 85 10 eller E-post: info@enspecta.se

 

- Kontaktuppgifter för byggnadens ägare -







- Byggnadens identifikation -






- Övrigt -
Har byggnaden en energideklaration?

- Byggnadens egenskaper -


Bostadstyp: FriliggandeGavelfastighetMellanliggande fastighet


Är fastigheten momspliktig? JaNej

- Ytuppgifter mätt värde, BOA/LOA, kontorsbyggnader, BRA eller BTA -








- Ventilation -
SjälvdragF-systemFT-systemFTX-systemF-system med återvinning


Finns det krav på ventilationskontroll i byggnaden? JaNejDelvis

- Uppgfter om värmeanläggningen -
Direktverkande elElpannaOljepannaKombipanna /olja/el/pelletsFjärrvärmeVärmepump i kombinationPelletspannaGaspannaLuft-vatten värmepumpFrånluftsvärmepump

- Uppgifter om elförbrukning -

Senaste årets energiförbrukning:
Mätt värdeFördelat värde
Mätt värdeFördelat värde
Mätt värdeFördelat värde
Mätt värdeFördelat värde
Mätt värdeFördelat värde

- Uppgift endast om nuvarande uppvärmning är direktverkande el, elpanna, kombipanna eller värmepump -
Ingår el till fastighetsdrift i uppgift om senaste årets elförbrukning? JaNej

- Om du svarat nej på frågan ovan: -
Mätt värdeFördelat värde

- Övrig elförbrukning -
Mätt värdeFördelat värde
Mätt värdeFördelat värde
Mätt värdeFördelat värde
Finns luftkonditioneringsanläggning med nominell kyleffekt större än 12kW? JaNej
Ange följande uppgifter om svaret är Ja på frågan van:
Typ av kylanlägging: FjärrkylaKomfortkyla

- Energikylning (endast lokaler) -

- Senaste årets kallvattenförbrukning -

- Solvärme -
Finns solvärme? JaNej

- Uppgifter om luftkonditionering -
Ange följande uppgifter om luftkonditioneringsanläggning finns i fastigheten.

- Övrigt -

- Kontakta mig via -
TelefonE-post

Vi hjälper dig

Vår kunskap är din trygghet vare sig du ska köpa eller sälja en bostad.

Köpa hus

Köpklar

Köpklar

Sälja hus

Säljklar

Säljklar

Stadiongatan 65, 217 62 Malmö
Tel: 040 685 85 10
Copyright © Enspecta AB